środa 19 Cze 2024

Pobierz załacznik

word


Załącznik nr 1

ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW

OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI OŚWIATY I NAUCZYCIELI

W  .............................................................................

 

            Obowiązek przydziału środków reguluje artykuł 2376 – 23710  Kodeksu pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.

 

1.Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania PN lub wypłacić stosowny ekwiwalent pieniężny w wysokości wg tabeli Nr 2.

2.Okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego zgodnie z art. 2378 KP.

3.Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.

4.Odzież ochronna oraz obuwie robocze zgodnie z tabelą Nr 1 podlega praniu i konserwacji w zależności od potrzeb; czynności te mogą być wykonywane przez pracownika po wypłaceniu jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent nie przysługuje osobom, które korzystały z urlopu dla poratowania zdrowia lub przebywały na zwolnieniu lekarskim powyżej 1 miesiąca za okres nieobecności w pracy.

Tabela Nr 1

Lp.

stanowisko

pracy

miesięczna wysokość ekwiwalentu

w zł

okres za jaki przysługuje ekwiwalent

wartość ekwiwalentu

termin wypłaty

1.

Sprzątaczka

Woźna

7

11 miesięcy

 

Co miesiąc w terminie wypłaty

2.

Palacz co.

7

za sezon

 

Co miesiąc w terminie wypłaty

3.

Konserwator

7

11 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

4.

Kucharka

10

11 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

5.

Pomoc kuchenna

10

11 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

6.

Intendent

Magazynier

7

11 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

7.

Nauczyciel chemii

3

10 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

8.

Dozorca

5

11 miesięcy

 

Co miesiąc w

terminie wypłaty

  1. 5.Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego obrazuje załączona tabela.

Tabela Nr 2

Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół i placówek z terenu Gminy Górno

stanowisko pracy

zakres wyposażenia

R – odzież i obuwie robocze

O – środki ochrony indywidualnej

przewidywany okres używalności (m-c i do zużycia)

Wysokość ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia Rob.w

Uwagi

Bibliotekarz

R – fartuch roboczy

do zużycia

 

20

 

W przeliczeniu na realizowane godziny

etatowe

Nauczyciel chemii

R – fartuch roboczy

O – fartuch gumowy

O – rękawice ochronne

do zużycia

do zużycia

do zużycia

20

20

3

W przeliczeniu na realizowane godziny

etatowe

Nauczyciel wychowania fizycznego

R – dres 

R – obuwie

R – podkoszulka

R – spodenki

O – kurtka ocieplana

36

24

12

12

48

150

80

30

 

 30

 

150

W przeliczeniu na realizowane godziny

etatowe

Intendent

R – fartuch roboczy kolorowy

R – fartuch roboczy biały

O – rękawice ochronne

12

12

do zużycia

20

50

3

 

 

Kucharka i pomoc kuchenna

R – fartuch roboczy biały

R – fartuch roboczy kolorowy

R – czepek lub chustka

O – fartuch przedni

O – buty na spodach przeciwślizgowych

O – rękawice ochronne

12

do zużycia

do zużycia

do zużycia

 

12

do zużycia

50

20

10

20

 

60

3

2 sztuki

1 sztuka

1 sztuka

 

 

1 para

Woźny szkolny

R – fartuch roboczy

O – ocieplona kurtka

O – rękawice ochronne

O – obuwie zimowe

R – obuwie profilaktyczne

12

48

do zużycia

36

12

20

150

3

 

120

 

60

 

Sprzątaczka

R – fartuch roboczy

R – chustka

R – obuwie profilaktyczne

O – pas bezpieczeństwa 

O – rękawice ochronne

12

do zużycia

12

do zużycia

do zużycia

20

10

60

 

180

 

3

 

Dozorca

R – ubranie drelichowe lub fartuch

R – beret, czapka

O – koszula flanelowa

O – kurtka ocieplana

O – rękawice ochronne

 

24

do zużycia

24

48

do zużycia

 

70

15

30

150

3

 

 

 

 

Palacz kotłowy co., zsypowy, pieców kaflowych

R – ubranie drelichowe

R – czapka lub beret

R – koszula flanelowa

O – buty robocze

O – kurtka ocieplana

O – okulary ochronne

O – rękawice ochronne

1 sezon opałowy

do zużycia

12

24

48

do zużycia

do zużycia

70

15

 

30

 

60

 

150

 

10

 

3

 

Konserwator

R – ubranie drelichowe

R – czapka, beret

R – koszula flanelowa

R – buty robocze

O – rękawice ochronne

O – kurtka ocieplana

24

do zużycia

24

24

do zużycia

48

70

15

 

30

 

60

 

3

 

150

 

 

 

6.Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

7.Pracodawca zapewnia środki higieny osobistej (mydło, ręcznik) w urządzeniach higieniczno-sanitarnych w związku z tym za w/w ekwiwalent nie przysługuje.

8.W przypadku etatów łączonych pracownik wskazuje stanowiska według, którego zostaną przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

9.Ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze wypłacany będzie proporcjonalnie do okresu użytkowania w miesiącu wrześniu, za wyjątkiem palaczy co. (w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego).

  

  

Gmina gorno herb.svg kuratorium logo dzu logo oke