środa 19 Cze 2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu: Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno 

 pdf

 

Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie

 

26-008 Górno, ul Łysicka 13 woj. świętokrzyskie

tel.: 41 30 23 650; NIP: 657 – 292 – 71 – 55, Regon: 365962673

                       Górno, dn. 29.04.2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PROJEKTOWANIE, NADZORY Bryniarski Jan

ul. Kolejowa 38, 34 – 400 Nowy Targ

 

2.Uzasadnienie wyboru: Oferta na kwotę 2 328,00 zł brutto uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny - Najniższa cena, uwzględniona przez Zamawiającego

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w terminie przewidzianym
na złożenie ofert wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Lp.

Wykonawca

 Cena Brutto (wartość punktowa)

 

1.

PROJEKTOWANIE, NADZORY Bryniarski Jan

UL. Kolejowa 38, 34 – 400 Nowy Targ

2 328,00 zł

(100 pkt)

2.

KONTER INŻYNIERIA

Krzysztof Kasprzyk, Al. Wyzwolenia 9, lok. 21, 42 – 224 Częstochowa

4 649,40 zł

(50,07 pkt)

 

 

 

4. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta:

 

5. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.