środa 19 Cze 2024

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 0.261.120.2024.RB z dnia 02.04.2024r. na: „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno”

 

 

Samorządowe Centrum Oświaty

 

26-008 Górno, ul. Łysicka 13, woj. świętokrzyskie

tel.: 41 30 23 650; NIP: 657-292-71-55, Regon: 365962673

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 0.261.120.2024.RB z dnia 02.04.2024r
. na: „
Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budynków szkół, domów nauczyciela oraz żłobków z terenu Gminy Górno”

Na podstawie  § 11 pkt 2 lit.  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto wskazanej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. W zamieszczonym zapytaniu ofertowym wystąpił błąd,
co spowodowało istotną zmianę w w/w zapytaniu. W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert postępowanie zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.